Jaarverslag

Het jaarverslag 2021 van Stichting Pensioentribunaal, gevestigd te Helmond.

In 2021 bestaat Pentrib uit:

Jan Ilsink, Ben Braam, IJsbrand den Hollander en Cor Minnaard van het actie Comité Redhetpensioenstelsel, Ronny van der Maaten, Gerard Meijer en Wilma Berkhout van NBP en Rob de Brouwer.

Na de start in 2020 van het Pensioentribunaal, heeft het tribunaal zich in 2021 voornamelijk met drie activiteiten bezig gehouden.

  1. Het verzamelen van materiaal op het gebied van de waarheidsvinding in het pensioendossier, dat ordenen en proberen te bedenken hoe dat te ontsluiten, zodat het voor de lezer duidelijk wordt wat er precies speelt.
  • Het proberen een website te ontwikkelen waarop een en ander gepubliceerd wordt.
  • Het bespreken van de actualiteit.

Ad 1) IJsbrand den Hollander heeft een monnikenwerk verricht door het verzamelen van informatie van de toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB) en alle publicaties van het wetenschappelijk pensioeninstituut, gevestigd aan de universiteit van Tilburg, Netspar.
Netspar doet onderzoek op pensioengebied, gefinancierd door verzekeraars en financiële instellingen (ongeveer de helft van het budget) en overheidsinstellingen (de ministeries van SZW, EZ, VWS, BZK en FIN, een kwart van het budget) plus de stichting GAK. Onder de partners bevinden zich acht universiteiten en een aantal pensioenfondsen. Het bestuur komt uit de Universiteit Tilburg, met als directeur Marike Knoef. De stichtingsraad bestaat uit 25 leden, met 9 vertegenwoordigers van universiteiten, 7 van pensioenfondsen, 4 verzekeraars (ASR, Achmea, NN en Aegon (via TKP)), en 4 overheidsinstellingen (DNB, AFM, SVB en de stichting van de Arbeid).
Deze raad benoemt de Raad van Toezicht, op dit moment bestaand uit Wouter Bos (Menzis), Guusje Dolsma (VNO-NCW), Laura van Geest (AFM), Lex Meijdam (UvTilburg), Annette Mosman (APG), Willem Noordman (FNV) en Bianca Tetteroo (Achmea).

Uit het onderzoek blijkt onder meer uit de verwevenheid en dominantie van DNB met de wetgeving van de Pensioenwet 2007, door o.a. het “Palmnetrapport.”

Een zeer belangrijke ontdekking. Ook de rol van de wetenschappers van Netspar blijkt uit de introductie van de risicovrije rente als discontovoet voor de verplichtingen in het FTK van 2006. De rekenrente, die de jaren daarna zo’n prominente rol speelt in het niet (meer) indexeren van in de jaren daarna.

Cor Minnaard deed onderzoek naar de rol van de vakbeweging in dit dossier. Hij werd geteisterd door rugproblemen.

De kunst was en is uit dit materiaal een tijdlijn en rode draden te ontdekken, verwoorden en toegankelijk maken.

Ad 2) Tegelijkertijd is gewerkt aan gedacht aan de website. Hiervoor werd Maarten Muis aangetrokken, die een groot deel van 2021 mee vergaderd heeft en met plannen en een opzet kwam.

Ad 3). In 2021 kwamen als actualiteit en ook inspanningen van leden van het Pensioentribunaal ter sprake:

-Verzoek benoeming Ondervragingscommissie Pensioen

-Verkiezingsprogramma’s en de plaats van het pensioen. Dat blijkt minimaal te zijn voor zo’n belangrijke inkomenscomponent van 3 en een half miljoen mensen.
Politieke partijen tonnen geen aandacht en beschouwen het als een technische operatie na het in 2019 bereikte pensioenakkoord.
De verkiezingen leveren dan ook geen aandacht voor pensioenen op. Daarna is er vooral aandacht voor de rol van Rutte in “functie elders” voor Pieter Omtzigt en uiteraard Corona en vaccinaties.

– Het wetsontwerp wordt vertraagd in 2021, waardfoor alles een jaar opschuift.

– De samenwerkingsgroep “Samenvooreeneerlijkpensioen” ontstaat met de bijbehorende enquête.

– Binnen FNV wordt geijverd voor het verhogen van het minimumloon, de AOW en indexering.

In 2021 is het Pensioentribunaal nog niet naar buiten getreden.

In juli 2021 is de Stichting opgericht in Den Haag met als bestuurders: Jan Ilsink (voorzitter), Ben Braam (Penningmeester) en Wilma Berkhout (secretaris).

Wilma Berkhout